Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Welke fouten zijn er gemaakt?

In de periode tussen 2005 en 2019 zijn er fouten gemaakt door de Belastingdienst/Toeslagen.

Er zijn 2 soorten fouten gemaakt. De uitleg van de fouten staat onder de opsomming:

  • Er zijn mensen institutioneel vooringenomen behandeld, omdat zij betrokken waren bij een CAF-zaak. En daardoor schade hebben gehad.
  • Er zijn mensen die geen persoonlijke betalingsregeling kregen of bij wie niet is meegewerkt aan een schuldenregeling, terwijl ze er wel recht op hadden. De reden daarvan was dat er onterecht een O/GS-stempel was gegeven.
Ter informatie!  Krijgt u toeslagen?

Dan wordt na afloop van elk jaar berekend op hoeveel toeslag u dat jaar recht had. Het kan zijn dat u te weinig of te veel toeslag hebt gehad. U krijgt dan achteraf nog geld erbij of u moet geld terugbetalen.

De kans dat u dan bent benadeeld door institutioneel vooringenomen handelen of een O/GS-stempel, is zeer klein. Maar dit is bij sommige mensen helaas wel gebeurd.

Institutioneel vooringenomen behandeld

Er zijn mensen institutioneel vooringenomen behandeld. Dit betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen er vanaf het begin van uitging dat iemand geen recht had op toeslag(en). En dat deze persoon niet voldoende kans heeft gekregen om aan te tonen dat er wél recht was op de toeslag(en). De Belastingdienst/Toeslagen ging ervan uit dat zo iemand fraudeerde omdat diegene betrokken was bij een onderzoek naar fraude. Dit noemen we een CAF-zaak.

Wat is een CAF-zaak?

Bij een CAF-zaak werd in het verleden onderzocht of er fraude werd gepleegd. Dat onderzoek werd dan gedaan in een zaak waarbij een organisatie toeslagen voor mensen aanvroeg. Leek het erop dat er fraude werd gepleegd? Dan werd de huurtoeslag, zorgtoeslag en/of het kindgebonden budget stopgezet van alle mensen die hun toeslagen via die organisatie hadden aangevraagd. Dit is ook bij de problemen met kinderopvangtoeslag gebeurd.

Mensen moesten hun toeslag(en) dan terugbetalen. Achteraf bleek dat er maar in een paar gevallen sprake was van fraude. Mensen moesten dus onterecht hun toeslagen terugbetalen. Omdat deze mensen als groep zijn benadeeld, is er institutioneel vooringenomen gehandeld.

Persoonlijke betalingsregeling of schuldenregeling geweigerd

Voor mensen die een O/GS-stempel hadden of kregen, werd er anders omgegaan met een betalingsregeling. Mensen kregen daardoor geen persoonlijke betalingsregeling, terwijl zij daar wel recht op hadden. De Belastingdienst/Toeslagen gaf de standaard betalingsregeling en eiste dat de volledige schuld binnen 2 jaar werd betaald.

In andere situaties vroegen mensen de Belastingdienst/Toeslagen om aan een schuldenregeling mee te werken. De Belastingdienst/Toeslagen werkte toen niet mee, omdat zij een O/GS-stempel hadden. Dat had nooit mogen gebeuren.

Tip!  Persoonlijke betalingsregeling

Een persoonlijke betalingsregeling is een afspraak tussen Dienst Toeslagen en een persoon. Bij een persoonlijke betalingsregeling wordt gekeken naar iemands persoonlijke financiële situatie en hoeveel diegene in de maand kan betalen (de afloscapaciteit). Bij een standaard betalingsregeling moet iemand binnen 24 maanden de gehele schuld terugbetalen. Er wordt dan niet gekeken naar de financiële situatie, dus naar hoeveel iemand kán betalen.

Wat betekent O/GS?

O/GS betekent ‘opzet of grove schuld’. Men kon een O/GS-stempel krijgen als Belastingdienst/Toeslagen het vermoeden had dat iemand expres verkeerde informatie doorgaf. Of als er informatie miste. Bijvoorbeeld informatie over iemands inkomen of over de kosten van de kinderopvang. Door het te strenge fraudebeleid werd er te snel van uitgegaan dat mensen dit expres deden. Hierdoor kregen deze mensen onterecht geen persoonlijke betalingsregeling of werd er onterecht niet meegewerkt aan een schuldenregeling.

Wat was het gevolg van de verkeerde behandeling?

Sommige mensen:

  • moesten onterecht (een deel van de) toeslag terugbetalen, of;
  • hebben een toeslag onterecht niet gekregen, of;
  • kregen geen persoonlijke betalingsregeling, terwijl dat wel had gekund, of;
  • kregen geen hulp bij een schuldenregeling, terwijl dat wel had gekund.