Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Wat is hzk?

Hzk is de afkorting voor huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Iemand kan voor één of meerdere toeslagen benadeeld zijn. Het kindgebonden budget is ook een toeslag.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Wanneer we starten met de uitvoering van de hzk-regeling, dan maken we dat bekend op deze website. U ontvangt vanzelf een brief als de regeling er mogelijk voor u is.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de regeling?

U kunt zich niet aanmelden voor de hzk-regeling. Bij ons is bekend welke mensen benadeeld zijn. Zij ontvangen vanzelf een brief.

Is er meer hulp en ondersteuning bij deze regeling?

Nee, u kunt geen extra hulp of ondersteuning krijgen bij de hzk-regeling.
U kunt terecht bij uw gemeente voor algemene hulp en advies op het gebied van schulden, wonen, gezin, werk of gezondheid.

Ik woon niet meer in Nederland? Is de regeling dan wel voor mij?

Ja, het maakt niet uit dat u in het buitenland woont.

Kom ik als erfgenaam van de overleden aanvrager in aanmerking voor de hzk-regeling?

Nee, de hkz-regeling is er niet voor erfgenamen.

Wat is institutioneel vooringenomen handelen?

Institutioneel vooringenomen behandeld zijn betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen vanaf het begin ervan uitging dat iemand geen recht had op toeslag(en). En dat die persoon geen of onvoldoende kans kreeg om aan te tonen dat diegene wél recht had op de toeslag(en). De Belastingdienst/Toeslagen deed dat omdat iemand betrokken was bij onderzoek naar een fraude. Een groep mensen is op deze manier benadeeld.

Wat is een CAF-zaak?

Bij een CAF-zaak werd in het verleden onderzocht of er fraude werd gepleegd. Dat onderzoek werd dan gedaan in een zaak waarbij een organisatie toeslagen voor mensen aanvroeg. Leek het erop dat er fraude werd gepleegd? Dan werd de huurtoeslag, zorgtoeslag en/of het kindgebonden budget stopgezet bij alle mensen die hun toeslagen via die organisatie hadden aangevraagd. Dit is ook bij de problemen met kinderopvangtoeslag gebeurd.

Wat betekent O/GS?

O/GS betekent ‘opzet of grove schuld’. Men kon een stempel O/GS krijgen als Belastingdienst/Toeslagen het vermoeden had dat iemand expres verkeerde informatie doorgaf. Of als er informatie miste. Bijvoorbeeld informatie over iemands inkomen of over de kosten van de kinderopvang. Door het te strenge fraudebeleid werd er te snel van uitgegaan dat mensen dit expres deden. Hierdoor kregen deze mensen onterecht geen persoonlijke betalingsregeling of werd er onterecht niet meegewerkt aan een schuldenregeling.

Wat gebeurt er met het O/GS-stempel bij mijn naam?

Door het O/GS-stempel kunnen wij zien of iemand is benadeeld. Diegene kunnen wij dan helpen. Verder doen we er niets mee. Het is ook niet meer mogelijk om een O/GS-stempel te krijgen.

Kan ik nog steeds een O/GS-stempel krijgen?

Nee, een O/GS-stempel krijgen is niet meer mogelijk.