Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Over de regeling

Tussen 2005 en 2019 is een bepaalde groep mensen benadeeld bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget (hzk). Dit is gekomen doordat de overheid te streng controleerde op fraude bij toeslagen. Dat had nooit mogen gebeuren. Als de regeling voor u bedoeld is, bent u bij ons bekend.

Voor wie is de hzk-regeling?

De hzk-regeling is bedoeld voor mensen die:

Waar bestaat de regeling uit?

De regeling bestaat uit 2 onderdelen:

  • Mensen die institutioneel vooringenomen zijn behandeld, krijgen alsnog het bedrag dat zij terug moesten betalen of toen niet ontvangen hebben (als voorschot). En we geven een vergoeding van 30% over het bedrag.

OF

  • Mensen die onterecht een O/GS-stempel kregen en daardoor geen persoonlijke betalingsregeling hebben gekregen of er niet werd meegewerkt aan een schuldenregeling, krijgen een vergoeding van 30% over het bedrag dat terugbetaald moest worden.
Ter informatie!  Rekenvoorbeelden

We laten in 2 situaties zien wat er gebeurd is. En wat dat betekent.

Voorbeeld 1: Ans krijgt huurtoeslag en zorgtoeslag. Samen is dat een bedrag van € 1.200 per jaar. Zij wordt in 2012 institutioneel vooringenomen behandeld, omdat zij betrokken is bij een onderzoek naar fraude. Daarom moet zij € 600 terugbetalen. Dat was onterecht en dus een fout van de overheid. Zij krijgt de € 600 alsnog, omdat zij daar recht op heeft. En omdat er een fout is gemaakt krijgt zij ook 30% van € 600 (€ 180). In totaal krijgt zij dus € 600 + € 180 = € 780. Als Ans de € 600 eerder nooit terug heeft kunnen betalen of nooit terugbetaald heeft, dan krijgt zij de € 600 niet nogmaals. In dat geval krijgt zij dus alleen de vergoeding van € 180.

Voorbeeld 2: Leon krijgt ieder jaar zorgtoeslag. Dat is € 900 per jaar. In 2016 verdient Leon extra inkomen. Daarom heeft hij in 2016 maar recht op € 500 zorgtoeslag. Hij moet dus € 400 terugbetalen. Maar het lukt hem niet om dat in 1 keer terug te betalen, ook niet om dit in 24 maanden te doen. Hij belt voor een persoonlijke betalingsregeling. Hij vraagt of de Belastingdienst/Toeslagen wil kijken naar zijn financiële situatie en dan een bedrag per maand wil vaststellen. Maar de Belastingdienst/Toeslagen denkt dat Leon expres zijn extra inkomen niet heeft opgegeven. Zij vragen niet na waarom Leon zijn extra inkomen niet heeft opgegeven en gaan er zonder bewijs vanuit dat Leon dat met opzet heeft gedaan. Leon krijgt een O/GS-stempel. Daardoor krijgt Leon geen persoonlijke betalingsregeling en moet hij de € 400 in 24 maanden terugbetalen. Maar Leon heeft zijn extra inkomen niet expres achtergehouden. Toeslagen had beter moeten doorvragen wat er is gebeurd. Het O/GS-stempel was dus onterecht. Dat is een fout. Omdat deze fout is gemaakt, krijgt hij een vergoeding van 30% over het bedrag dat hij terecht moest terugbetalen. Dat is dus 30% van € 400 euro: € 120.