Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Wijziging bezwaarroute – Versnellen en verbeteren bezwaarproces voor ouders

Per 26 oktober 2023 is de Instellingsregeling van de BAC gewijzigd. De UHT stuurde voor 26 oktober 2023 alle bezwaren door naar de BAC voor onafhankelijk advies. Door de wijziging wordt de BAC gerichter ingezet en worden de bezwaren die niet meer naar de BAC gaan, door de UHT zelf beoordeeld. De Instellingsregeling is gewijzigd zodat ouders sneller geholpen kunnen worden.

Bezwaren die niet langer worden voorgelegd aan de BAC

Bezwaren die kennelijk ‘niet ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond’ zijn, worden niet langer aan de BAC voorgelegd. Dit geldt ook voor bezwaren waar de UHT de ouder volledig tegemoet komt of bezwaren op beslissingen op de eerste toets, de incidentele noodvoorziening en het kwijtschelden van toeslagenschulden.

Benadering door UHT – wel of niet voorleggen aan de BAC

De UHT zal de ouders die dit betreffen de komende tijd benaderen om uit te leggen wat dit voor hun situatie betekent. In veel gevallen heeft de ouder alsnog de keuze om hun bezwaar voor onafhankelijk advies aan de BAC voor te leggen.

Overgangsrecht: bezwaar integrale beoordeling en werkelijke schade ingediend voor 26 oktober 2023

Als u voor 26 oktober 2023 een bezwaar hebt ingediend tegen een beslissing integrale beoordeling of besluit aanvullende compensatie werkelijke schade, dan geldt er ‘overgangsrecht’. Dit betekent dat u het recht houdt op een advies van de BAC.

Bezwaren tegen de eerste toets die zijn ingediend voor 26 oktober 2023 behandelt de UHT in beginsel zelf. Hier geldt geen overgangsrecht. Dit geldt echter niet voor bezwaren die al bij de BAC zijn ingepland voor een hoorzitting. Deze zittingen gaan gewoon door. Na de eerste toets volgt vaak nog de integrale beoordeling waarop ook bezwaar en beroep mogelijk is.

Deel deze pagina