Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2023-13209

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie stelt vast dat de wijziging in de KOT voor 2011 verband hield met een reguliere wijziging (een lager uurtarief kinderopvang). De KOT voor 2012 is niet verlaagd. De wijziging in de KOT voor 2013 werd veroorzaakt omdat belanghebbende evident geen recht had op KOT. Van institutioneel vooringenomen handelen door B/T jegens belanghebbende is geen sprake geweest. Evenmin is in het geval van belanghebbende sprake geweest van hardheid van het stelsel. Wel heeft belanghebbende voor 2013 recht op een O/GS-tegemoetkoming. Het bezwaar is op dit onderdeel ongegrond. Belanghebbende stelt dat de O/GS-tegemoetkoming vanaf 1 januari 2013 dient te worden toegepast. De Commissie overweegt dat B/T voor 2013 een bedrag ad € 6.999,- inclusief rente heeft teruggevorderd. De O/GS-tegemoetkoming bedraagt 30% van dit bedrag (artikel 2.6 lid 2 Wht). UHT heeft € 2.100,- aan belanghebbende toegekend. De Commissie overweegt met UHT dat belanghebbende de tegemoetkoming heeft ontvangen waarop zij recht heeft. Het bezwaar is op dit onderdeel ongegrond. Tot slot heeft belanghebbende aangevoerd dat de toegekende O/GS-tegemoetkoming ten onrechte is verrekend met de Catshuisuitkering van € 30.000,- die aan haar is betaald. De Commissie overweegt dat belanghebbende ambtshalve een forfaitair bedrag van € 30.000,- heeft ontvangen. Toekenning van dit bedrag betekent niet dat belanghebbende per definitie recht heeft op toepassing van de compensatieregeling of de O/GS-tegemoetkomingsregeling. De aan belanghebbende toegekende O/GS-tegemoetkoming is terecht verrekend met het eerder toegekende en betaalde forfaitaire bedrag van € 30.000,-. Het bezwaar is op dit onderdeel ongegrond.

Advies