Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2023-11777

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. Op grond van de Wht krijgt de aanvrager van KOT compensatie, omdat hij gedupeerd is door institutioneel vooringenomen handelen van de Belastingdienst/Toeslagen (hierna B/T) of door de hardheid van de wettelijke regeling voor de kindertoeslag. Uit de Wht volgt duidelijk dat de aanvrager éénmaal wordt gecompenseerd, ook al is het besluit daartoe vervat in twee afzonderlijke beschikkingen.

Advies