Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2023-11177

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en geen proceskostenvergoeding toe te kennen. Uit de Wht volgt dat aanvrager éénmaal wordt gecompenseerd, ook al is het besluit daartoe vervat in twee afzonderlijke beschikkingen. De gehanteerde ingangs- en einddatum voor de vergoeding immateriële schade en voor de rentevergoeding gemiste KOT stemmen overeen met respectievelijk art. 2.3 lid 4 Wht en art. 2.3 lid 7 Wht. Belanghebbende dient zich voor aanvullende schadevergoeding te wenden tot CWS.

Advies