Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2023-10628

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie oordeelt dat het beginsel van equality of arms niet is geschonden, omdat belanghebbende het bezwaardossier tegelijk met de schriftelijke reactie van UHT heeft ontvangen. De Commissie ziet dat in de schriftelijke reactie is toegelicht dat er een verkeerde einddatum is gebruikt voor het berekenen van de vergoeding voor immateriĆ«le schade. Deze verkeerde einddatum valt uit in het voordeel van belanghebbende en volgt UHT in haar standpunt dat de verkeerde einddatum niet tot aanpassing van het besluit moet leiden. Belanghebbende voert aan dat er over het toeslagjaar 2011 geen rekening is gehouden met de beslagvrije voet en dat dit tot een hardheidstegemoetkoming moet leiden.  UHT weerlegt dat door te stellen dat er in 2011 geen sprake was van kinderopvang(toeslag) en dat er ook geen voorschotten zijn verstrekt. Belanghebbende bestrijdt deze punten niet, en dus volgt de Commissie het standpunt van UHT om geen hardheidstegemoetkoming uit te keren.

Advies