Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-6014

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. Gemachtigde beroept zich met betrekking tot de verhoging van component E van 2012 van € 13.721,- naar € 27.417,- op het verbod van reformatio in peius. Deze verhoging betekent een fors hogere verlaging van het compensatiebedrag en is niet toegestaan, omdat het ten nadele van belanghebbende is. Om te kunnen beoordelen of het resultaat van de wijzigingen nadelig is voor belanghebbende, dient het resultaat van de compensatieberekening in de bestreden beschikking te worden vergeleken met het resultaat van de nieuwe compensatieberekening waarbij voor component A van 2012 wordt uitgegaan van een bedrag van € 29.721,- en de overige componenten aan dit nieuwe bedrag zijn aangepast. Deze nog uit te voeren herberekening mag er niet toe leiden dat belanghebbende in een slechtere positie geraakt. De Commissie adviseert UHT dan ook om in de beschikking op bezwaar uit te gaan van de voor belanghebbende meest gunstige uitkomst.

Advies