Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-5213

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en geen proceskostenvergoeding toe te kennen. De BAC overweegt als volgt. Voor zover uit de stukken inzake de lichte toets en de schriftelijke reactie van UHT blijkt, hebben de bijstellingen voor de jaren 2012 - 2019 plaatsgevonden conform de door belanghebbende doorgegeven informatie. De wijzigingen waaronder een stopzetting van 2016 zijn verricht vanuit het burgerportaal met gebruik van de digitale identiteit van belanghebbende. UHT concludeert op grond van de uitkomsten van de lichte toets dat sprake is van verwerking van gegevens conform wet- en regelgeving en daarmee van reguliere correcties.

Advies