Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-4787

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit te vernietigen en dat te vervangen door een waarbij aan belanghebbende een uitkering op grond van de zgn. Catshuisregeling wordt toegekend van € 30.000,-. Voorts adviseert de Commissie om voor de proceskosten voor de onderhavige bezwaarprocedure een vergoeding toe te kennen van 1 punt met een wegingsfactor 2, tegen het hoogste tarief.

Advies