Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-4713

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en bij de integrale herbeoordeling nader te onderzoeken of belanghebbende reeds in het jaar 2011 zelf kinderopvangtoeslag over dat jaar heeft aangevraagd en ontvangen. Hierbij adviseert de Commissie dat de verwijzing naar een correctiebrief in de voorschotbeschikking van 2 mei 2012 niet zomaar strookt met het in de onderhavige procedure door UHT ingenomen standpunt. Voorts adviseert zij een proceskostenvergoeding voor de onderhavige bezwaarprocedure toe te kennen.

Advies