Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-4599

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bestreden besluit in stand te laten en om in het besluit op bezwaar aan belanghebbende duidelijk te maken dat de beslissing op bezwaar alleen betrekking heeft op het besluit dat zij nu (nog) geen recht heeft op een betaling van € 30.000,- en niet al mede een integrale beoordeling bevat.

Advies