Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-12408

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar tegen beide beschikkingen ongegrond te verklaren. De Commissie oordeelt dat UHT per bezwaargrond een toelichting gegeven en de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd in het bezwaardossier. Ter zitting heeft gemachtigde aangegeven dat hiermee de bezwaarprocedure kan worden afgesloten.