Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-12234

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het besluit te herroepen. Ten aanzien van de schade die is ontstaan door de verkoop van het oude huis en de aankoop van het nieuwe huis, stelt UHT zich op het standpunt dat conform het advies van CWS en het materiele beleidskader van CWS er alleen sprake is van schade indien het huis noodgedwongen voor een lagere waarde dan de marktwaarde zou zijn verkocht of indien er sprake zou zijn geweest van executoriale verkoop met een restschuld als gevolg. Van beide situaties is hier geen sprake. De Commissie onderschrijft dat het huis voor de marktwaarde is verkocht. Het bezwaar is daarmee ongegrond.

Advies