Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-11962

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren gegrond te verklaren, belanghebbende aan te merken als gedupeerde over de jaren 2014 en 2015 en een vergoeding toe te kennen voor reis-, verblijf- en verletkosten van belanghebbende. De Commissie overweegt dat UHT relevante feiten en aanvullende standpunten kennelijk niet heeft onderzocht en dat deze feiten en standpunten ook niet gewaardeerd zijn. De Commissie overweegt op basis hiervan dat het onderzoek van UHT onvolledig en onzorgvuldig is geweest. Aangezien geen sprake is geweest van een zorgvuldig onderzoek naar de relevante feiten en de af te wegen belangen heeft UHT de bestreden besluiten niet naar behoren gemotiveerd. De Commissie overweegt dat sprake is geweest van vooringenomen handelen met betrekking tot de berekeningsjaren 2014 en 2015, in het licht van bijkomende/bijzondere omstandigheden. Belanghebbende bevindt zich in een positie vergelijkbaar.

Advies