Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-11954

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. Ten aanzien van het bezwaar dat ziet op onderdeel o van de compensatieberekening (toeslagrente) vraagt belanghebbende om een uitleg van de berekening hiervan. Deze is inmiddels toegevoegd. UHT heeft geconstateerd dat de betreffende bedragen onjuist zijn en heeft toegezegd deze in de beslissing op bezwaar aan te passen voor zover dit niet in strijd is met het verbod op reformatio in peius. De Commissie adviseert deze toezegging na te komen. De Commissie adviseert de bezwaargronden voor het overige ongegrond te verklaren.

Advies