Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-11142

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift tegen het besluit over het definitieve compensatiebedrag deels gegrond te verklaren en de bezwaarschriften tegen de afwijzende beschikkingen over de toeslagjaren 2007 tot en met 2010 ongegrond te verklaren. Voorts adviseert de Commissie een vergoeding van de proceskosten toe te kennen.

Advies