Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10936

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en een proceskostenvergoeding toe te kennen. De Commissie adviseert UHT om, bij het nemen van de beslissing op bezwaar, het bedrag voor juridische kosten aan te passen. Belanghebbende heeft recht op een compensatie van € 19.734 voor juridische kosten in plaats van het oorspronkelijk toegekende bedrag van € 11.968. Het bezwaar op dit punt is gegrond. Tevens adviseert de Commissie dat, gezien het gedeeltelijk gegrond verklaren van het bezwaar, de einddatum voor het berekenen van de immateriële schadevergoeding de datum van de beslissing op bezwaar moet zijn. Bovendien adviseert de Commissie om de berekening van de rentevergoeding over de gemiste KOT aan te passen in de beslissing op bezwaar, waarbij de juiste einddatum wordt vastgesteld op 6 april 2022 in plaats van 25 februari 2022.

Advies