Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10906

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en aan belanghebbende in het kader van de eerste toets € 30.000,- toe te kennen. Gelet op de informatie ontvangen van UHT is de integrale beoordeling inmiddels verricht en is belanghebbende daarin alsnog aangemerkt als gedupeerde. UHT stelt zich daarom op het standpunt dat dit bezwaar gegrond is en belanghebbende in aanmerking komt voor een proceskostenvergoeding. De Commissie neemt hiervan met instemming kennis.

Advies