Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10578

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie overweegt dat over 2008, januari 2009 en 2011 geen recht op compensatie bestaat, omdat vaststaat dat belanghebbende over deze periodes geen KOT heeft aangevraagd en ook geen geregistreerde kinderopvang heeft afgenomen. Daarmee is niet voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 Wht. Daarnaast is de KOT over 2010 door belanghebbende zelf stopgezet. Aan de overige vereisten van de Wht is niet voldaan en op geen enkele wijze is aannemelijk geworden dat van Opzet/Grove Schuld (“OG/S”) sprake is geweest. Voorts is de Commissie van oordeel dat deze handelingen – nu geen gebruik is gemaakt van professionele juridische hulpverlening - niet voor een proceskostenvergoeding in aanmerking komen.

Advies