Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10097

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren vanwege een (niet hersteld) motiveringsgebrek en vanwege onzorgvuldig onderzoek. Gezien het niet bezien hebben van mogelijke betrokkenheid van belanghebbende bij het CAF(-vergelijkbaar) onderzoek Lanai, adviseert de Commissie om de integrale beoordeling met voorrang in gang te zetten binnen vier weken na de datum van de overdracht van dit advies.

Advies