Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10070, BAC 2022-04151

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Ten aanzien van de beschikkingen van 16 december 2021 en 14 juli 2022 is de Commissie van oordeel dat deze door middel van het indienen van het schriftelijke verweer, een uitgebreide uitleg met behulp van LIC-overzichten en overige producties voldoende zijn onderbouwd. Ten aanzien van het bezwaar dat ziet op de terugvorderingen komt de Commissie tot de conclusie dat geen sprake is geweest van institutioneel vooringenomen handelen dan wel hardheid van het stelsel.

Advies