Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-10037

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren. Gemachtigde voert aan dat onder component b een verkeerd bedrag is gebruikt, en dat de persoonlijk zaakbehandelaar heeft aangegeven dat dit zou worden aangepast. Dit is echter niet gebeurd. UHT geeft aan dat het bedrag niet is aangepast, omdat de zaakbehandelaar zich niet aan de interne procedure van UHT heeft gehouden. Dit mag niet in het nadeel van belanghebbende uitvallen, en dus zal UHT het bedrag corrigeren.  Hierom zal de rentevergoeding voor gemiste KOT doorlopen tot aan de datum van de beslissing op bezwaar. Daarnaast erkent UHT dat er in 2011 sprake was van institutioneel vooringenomen handelen. De Commissie adviseert UHT daarom om de compensatieberekening voor 2011 aan te passen. De Commissie is daarnaast van oordeel dat het te laat toekennen van KOT in 2015 niet voldoende is om aannemelijk te maken dat er sprake was van institutioneel vooringenomen handelen of hardheid.

Advies