Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-09968

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. In een bezwaarprocedure over een oordeel van de Commissie Werkelijke Schade (hierna: CWS) beoordeelt de Commissie of UHT zich aan de vergewisplicht heeft gehouden. Dit betekent dat UHT moet nagaan of het onderzoek van CWS op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en dat de uitkomst van het onderzoek goed gemotiveerd is. Volgens de Commissie is dit onderzoek zorgvuldig uitgevoerd en goed gemotiveerd. CWS heeft voldoende mogelijkheid geboden om onjuistheden te weerleggen, maar belanghebbende heeft dit niet met overtuigen kunnen doen. UHT mocht zich, gezien de zorgvuldigheid en motivering, baseren op het CWS-advies.

Advies