Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Bac 2022-09833

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. De Commissie is van oordeel dat UHT met de schriftelijke reactie de gebreken in de zorgvuldigheid en motivering van het besluit heeft hersteld. Daarnaast volgt de Commissie het standpunt van UHT dat er in de jaren 2009 tot en met 2016 geen sprake is van een onterechte kwalificatie O/GS of institutioneel vooringenomen handelen.

Advies