Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-09776

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie ziet zelf geen aanwijzingen dat de compensatieberekening onjuistheden bevat en adviseert het bezwaarschrift van belanghebbende met betrekking tot beschikking 1 ongegrond te verklaren. Belanghebbende betoogt dat er sprake zou zijn van vooringenomen handelen omdat er ten onrechte informatie bij belanghebbende is opgevraagd, bovendien buiten de wettelijke termijnen van artikel 19 Awir (zoals geldend tot 1 januari 2015). De Commissie overweegt in algemene zin dat termijnoverschrijdingen, voor zover deze al hebben plaatsgevonden, niet automatisch tot de conclusie leiden dat er sprake is van vooringenomen handelen. In deze bezwaarprocedure ziet de Commissie geen indicatie voor verhoogd toezicht en adviseert het bezwaarschrift van belanghebbende met betrekking tot beschikking 2 ongegrond te verklaren. Ten slotte adviseert de Commissie het verzoek om een proceskostenvergoeding wel toe te wijzen.

Advies