Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-08993

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. In deze bezwaarprocedure wordt beoordeeld of UHT met een goede onderbouwing heeft afgeweken van het advies van CWS. De Commissie heeft geen aanleiding gezien van een onvoldoende onderbouwing van UHT om van het advies van de CWS af te wijken. Tevens zijn er voor een verhoging van de immateriële schadevergoeding geen feiten en omstandigheden die niet door de CWS zijn meegewogen of kunnen leiden tot een hogere immateriële schadevergoeding. De Commissie adviseert om geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

Advies