Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-08780

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT terecht en op goede gronden is gekomen tot haar beslissing om het verzoek van belanghebbende om compensatie of tegemoetkoming vooralsnog af te wijzen. Uit de systemen van de B/T blijkt niet dat belanghebbende een aanvraag om toekenning van KOT heeft ingediend. Omdat belanghebbende geen KOT heeft aangevraagd of verkregen kan geen aanspraak worden gedaan op compensatie. De Commissie adviseert UHT om het bestreden besluit in stand te laten. Daarnaast is de Commissie in deze procedure die ziet op het bezwaar tegen de lichte toets overigens niet bevoegd om over de ex-partnerregeling te adviseren. 

Advies