Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-08720

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. In 2010 heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden. Deze bijstelling was het gevolg van de stopzetting van KOT vanaf 1 april 2010 door de Belastingdienst/Toeslagen. In 2011 is sprake van een neerwaartse bijstelling van de KOT van € 25.766 naar nihil. Belanghebbende ontvangt met ingang van 1 januari 2011 geen KOT, omdat zij deze zelf heeft stopgezet. Ook over 2012 is sprake van een neerwaartse bijstelling van de KOT naar nihil. In het licht van hetgeen over 2011 is opgemerkt adviseert de Commissie om ook over 2012 nader onderzoek te verrichten naar de stopzetting van KOT.

Advies