Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-08627

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren, te zoeken naar een passende oplossing voor belanghebbende, in de beslissing op bezwaar de verschillende rente- en kostencomponenten in de compensatieberekening nader toe te lichten, de vergoeding voor immateriële schade en de rentevergoeding voor gemiste kinderopvangtoeslag te berekenen tot de dagtekening van de beslissing op bezwaar en een proceskostenvergoeding toe te kennen. De vergoeding van immateriële schade in het kader van de Wht dient te worden aangemerkt als vertragingsschade. Dit ziet op een vergoeding voor de veronderstelde stress, ongemak en onzekerheid die belanghebbenden ervaren vanwege de lange periode voordat de compensatie definitief bekend is. Het onzorgvuldig handelen van UHT heeft niet tot dergelijke vertragingsschade geleid, en valt als zodanig niet binnen de reikwijdte van de vergoeding voor immateriële schade in de zin van de Wht. De Commissie overweegt dat de gang van zaken bij de totstandkoming van de bestreden beschikking in haar visie onaanvaardbaar is. De Commissie geeft UHT in overweging om in dat licht te zoeken naar een passende oplossing die recht doet aan de situatie van belanghebbende.

Advies