Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-08417

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar deels gegrond te verklaren en een proceskostenvergoeding toe te kennen. Belanghebbende heeft tevens verzocht om toekenning van een hoger bedrag aan immateriële schade en om vergoeding van aanvullende materiële schade en heeft hier al een procedure voor lopen bij de CWS. De Commissie adviseert dat de compensatieberekening aangepast moet worden op onderdeel k voor 2008 en 2009. Tevens moet de rente over de gemiste KOT jaren worden berekent tot de dagtekening van de beslissing op bezwaar. Daarbij moet de aanvullende vergoeding van 1% van het subtotaal van het compensatiebedrag hierop worden aangepast.

Advies