Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-08058

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bestreden besluit in stand te laten. De bijstellingen van KOT over de jaren 2017 en 2019 hebben plaatsgevonden conform de door de kinderopvanginstelling of belanghebbende opgestuurde informatie. De Commissie acht het op basis van de bij de eerste toets beschikbare gegevens, niet aannemelijk dat de B/T meer of andere gegevens heeft opgevraagd dan noodzakelijk om het recht op KOT te kunnen vaststellen.

Advies