Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-07706 en 2022-07709

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Belanghebbende stelt in zijn bezwaarschrift dat hij over 2005 en 2006 wel KOT heeft aangevraagd en ontvangen, en dat er door de B/T is teruggevorderd. Belanghebbende stelt dat B/T de KOT op enig moment heeft stopgezet. Uit het onderzoek dat verricht is, concludeert UHT dat er geen enkele aanwijzing is gevonden waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat het gelijk aan de zijde van belanghebbende ligt. De Commissie is van oordeel dat voldoende is nagegaan of er over de jaren 2005 en 2006 sprake was van een aanvraag, ontvangst, dan wel terugvordering van KOT. Dit is niet gebleken en evenmin voldoende aannemelijk gemaakt. Derhalve adviseert de Commissie aan UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Advies