Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-07469

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie kan de beslissing van UHT volgen om het verzoek van de belanghebbende voor compensatie af te wijzen. Er is onvoldoende bewijs om te concluderen dat tussen 2005 en 2012 sprake was van vooringenomenheid handelen, hardheid, of een onterechte kwalificatie opzet/grove schuld. Het gebrek aan voorafgaand contact met de belanghebbende voordat verrekening heeft plaatsgevonden, kan mogelijk wijzen op vooringenomen handelen of hardheid. De Commissie kan het standpunt van UHT volgen dat een integrale beoordeling van de zaak van de belanghebbende nodig is om definitief te bepalen of er sprake is geweest van vooringenomen handelen van B/T of hardheid van het stelsel.

Advies