Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-07178

Samenvattingen

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De bijstellingen voor de jaren 2010 en 2011 hebben, voor zover tot nu toe uit de stukken volgt, plaatsgevonden omdat het rekeningnummer niet correspondeerde met het rekeningnummer van belanghebbende. Het onderzoek of dat laatste daadwerkelijk klopt, gaat het onderzoek in het kader van een eerste toets te buiten. Voor het jaar 2012 is er geen aanvraag of toekenning van KOT bekend. De wijzigingen in toegekende KOT zijn derhalve in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar.

Advies