Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-07121/10525/10526

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar deels gegrond te verklaren. Het is de Commissie niet gebleken dat sprake is geweest van andere dan reguliere correcties. Deze waren het gevolg van een hoger gebleken toetsingsinkomen, door belanghebbende zelf doorgegeven wijzigingen (ten aanzien van 2015) en de stopzetting van de KOT per 1 oktober 2013 en 1 mei 2015. De Commissie is van oordeel dat door UHT voldoende is  toegelicht waarom belanghebbende geen recht heeft op compensatie. Een uitzondering vormt de motivering van het bestreden besluit voor zover dat gaat over 2014. UHT heeft het LIC-overzicht terzake niet in het bezwaardossier gevoegd. De Commissie adviseert UHT daaraan tegemoet te komen door het genoemde overzicht bij de beslissing op bezwaar te voegen en toe te lichten.

Advies