Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-07058

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift kennelijk ongegrond te verklaren. Uit wat belanghebbende meedeelt, blijkt dat hij nooit KOT heeft aangevraagd. Belanghebbende voldoet daarmee niet aan de vereisten van de Wht en komt niet voor toekenning van het forfaitaire bedrag van € 30.000 in aanmerking.

Advies