Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-07049

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. Belanghebbende heeft over de toeslagjaren 2008 en 2009 KOT aangevraagd voor de kosten van een overblijfvoorziening: het gedurende de middagpauze toezichthouden op zijn schoolgaande dochter. Uit hoofde van de Wet kinderopvang (hierna: WKO) gaat het hierbij echter niet om een kwalificerende vorm van kinderopvang. Het oordeel van UHT, dat over de toeslagjaren 2008 en 2009 sprake was van evident geen recht op KOT, komt de Commissie dan ook juist voor.

Advies