Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-07013

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. In relatie tot het feit dat UHT is afgeweken van het advies van CWS over de vermogensschade als gevolg van de verkoop van de woning, is de Commissie van oordeel dat UHT met hetgeen zij heeft aangevoerd onvoldoende heeft gemotiveerd waarom een potentiële waardestijging van vermogensbestanddelen in een geval als hier aan de orde niet tot het door CWS geadviseerde compensatiebedrag als materiële schade kan worden aangemerkt. Daarnaast, met betrekking tot de vergoeding voor immateriële schade, ondersteunt de Commissie de standpunten van UHT. Zij dienen een vergoeding van €1000 toe te kennen voor het leed veroorzaakt door de verkoop van de bruidsschat. De resterende vergoeding voor de immateriële schade van de oudste dochter wordt vastgesteld op €2500. Volgens het aanvullende advies van CWS van 20 juni 2023 wordt een aanvullende vergoeding voor immateriële schade voor de twee jongste kinderen samen vastgesteld op €2000. Bovendien dient de vergoeding voor immateriële schade te worden verhoogd met €500 per half jaar tot aan de datum van de beslissing op bezwaar.

Advies