Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06974

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift bevat geen concrete bezwaargronden en voldoet daarmee niet aan de minimumeisen die worden gesteld aan een bezwaarschrift. Hierdoor is het bezwaarschrift niet ontvankelijk. De Commissie adviseert tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaar, maar gaat desondanks in op de inhoud van het genomen besluit en het standpunt van de UHT. De Commissie is van mening dat in zowel 2018 als in 2019 is de KOT verlaagd vanwege een toename in het verzamelinkomen. De UHT heeft deze bijstellingen beoordeeld door de verwerking van gegevens die werden verkregen van belanghebbende en andere relevante instanties. Dit proces verliep conform de geldende wet- en regelgeving.

Advies