Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06938

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en belanghebbende te informeren over de Fraude Signalering Voorziening. De Commissie is van mening dat UHT terecht en op goede gronden tot haar beslissing is gekomen om het verzoek van belanghebbende om compensatie of tegemoetkoming vooralsnog af te wijzen. Alle bijstellingen voor de toeslagjaren 2008 tot 2014 zijn in overeenstemming met de door belanghebbende en de kinderopvanginstelling verstrekte informatie doorgevoerd. Bovendien hebben er geen neerwaartse bijstellingen plaatsgevonden in 2007. Alle wijzigingen in de toegekende KOT zijn daarom op het eerste gezicht verklaarbaar

Advies