Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06824

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren. Tussen partijen staat niet ter discussie dat over de jaren 2012 t/m 2014 sprake was van institutioneel vooringenomen handelen. UHT heeft geen compensatie toegekend, omdat belanghebbende in die jaren geen recht had op KOT. De Commissie is van oordeel dat B/T ten onrechte in het nadeel van de ouders is uitgegaan van een verklaring van de ouder, terwijl deze verklaring ook in het voordeel van de ouder zou kunnen worden uitgelegd. UHT heeft dit standpunt onvoldoende kunnen onderbouwen. De Commissie adviseert UHT dan ook om de bezwaren gegrond te verklaren, omdat het bestreden besluit in de gegeven omstandigheden onvoldoende is gemotiveerd.

Advies