Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06761

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift tegen het besluit met kenmerk UHT-DC I van 9 maart 2022 deels gegrond te verklaren, de vergoeding voor immateriële schade tweemaal toe te kennen en deze te berekenen tot en met de beslissing op bezwaar, de rente over de gemiste kinderopvangtoeslag vanaf de juiste begindatum te berekenen en toe te kennen tot en met de beslissing op bezwaar voor alle toeslagjaren, de ten onrechte in rekening gebrachte toeslagrente over toeslagjaar 2014 alsnog te vergoeden, de aanvullende vergoeding van 1% hierop aan te passen en een proceskostenvergoeding toe te kennen. Voor het overige adviseert de Commissie om de bezwaren ongegrond te verklaren.  

Advies