Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06746

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar kennelijk ongegrond te verklaren. Om over bepaalde jaren voor compensatie in aanmerking te komen, dient men in elk geval in die jaren KOT te hebben aangevraagd. De Commissie stelt vast dat niet vaststaat dat er door belanghebbende aanvragen zijn gedaan voor KOT in de jaren 2006 tot en met 2017. UHT kon zich dan ook op het standpunt stellen dat belanghebbende daarmee niet aan de vereisten van de Compensatieregeling voldoet.

Advies