Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06611

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: Commissie) adviseert UHT om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. De Commissie overweegt dat belanghebbende gedurende de bezwaarprocedure in het bezit is gesteld van het bezwaardossier, waarin onder meer de genoemde LIC-overzichten terug te vinden zijn. De Commissie ziet dan ook geen motiveringsgebreken in de bestreden beschikkingen. Voor wat betreft de vergoeding voor immateriƫle schade oordeelt de Commissie dat dit op inzichtelijke wijze is berekend. In de bestreden toewijzingsbeschikking is per component toegelicht hoe de berekening tot stand is gekomen.

Advies