Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06545

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift gericht tegen de beschikking met kenmerk UHT-DC I (gedeeltelijk) gegrond te verklaren. De Commissie adviseert om de compensatieberekening over 2014 onder component e te verhogen met de eerder door belanghebbende betaalde toeslagrente en de vergoeding van 25% voor materiële schade hierop naar boven aan te passen. Ook adviseert de Commissie om de vergoeding voor immateriële schade evenals de rentevergoeding voor gemiste KOT te berekenen vanaf 1 oktober 2015 tot aan de datum van de beslissing op bezwaar. De Commissie adviseert daarnaast om het andere bezwaarschrift ongegrond te verklaren nu uit de door gemachtigde overgelegde bankafschriften naar het oordeel van de Commissie niet blijkt dat in die periode door belanghebbende daadwerkelijk KOT is afgenomen. Naar het oordeel van de Commissie is het zorgvuldigheidsbeginsel op dit punt niet geschonden.

Advies