Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06446

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT voldoende heeft onderbouwd dat voor de jaren 2007 en 2010 geen sprake was van vooringenomen handelen, hardheid of een onterechte kwalificatie (OG/S) op basis van de beschikbare gegevens. Daarnaast volgt de Commissie het standpunt van UHT dat, aangezien er geen vermelding van belanghebbende als fraudeur in de systemen staat en belanghebbende ook geen brief heeft ontvangen waarin staat dat hij als fraudeur wordt beschouwd in het FSV-systeem, er geen sprake is van zijn aanmerking als fraudeur.

Advies