Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06380

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar tegen de compensatiebeschikking (gedeeltelijk) gegrond te verklaren. De Commissie adviseert om de startdatum van de periode waarover de immateriële schadevergoeding wordt berekend, conform de toezegging van UHT, te bepalen op 5 april 2011 (de datum waarop belanghebbende de eerste uitvraagbrief heeft ontvangen). Verder adviseert de Commissie om de einddatum van de periode waarover de immateriële schadevergoeding wordt berekend, te bepalen op de dagtekening van de beslissing op bezwaar. Ten slotte adviseert de Commissie om de in de schriftelijke reactie voorgestelde verhoging van de vergoeding voor juridische hulp die samenhangt met het voeren van eerdere procedures toe te kennen.

Advies