Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06302

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en de integrale beoordeling van het recht op compensatie in gang te zetten. Het ingediende bezwaarschrift is gericht tegen de genomen beschikking afwijzing eerste toets. De Commissie meent dat aan de hand van de schriftelijke reactie volgt dat UHT na het uitvoeren van de eerste toets heeft mogen oordelen dat zij geen reden zag om tot uitkering over te gaan. De door belanghebbende aangevoerde bezwaargronden maken hier geen verschil in. Voor zover een grondigere bestudering tot de conclusie leidt dat belanghebbende toch als gedupeerde kan worden aangemerkt, dan kan alsnog worden overgegaan tot het toekennen van compensatie. Dit zal dan evenwel in het kader van de integrale beoordeling zijn. 

Advies